Hoe u automatisch uw cashflow verbetert

Leasing

Leasing van uw kapitaalgoederen betekent het op peil houden van uw liquiditeit. En dat is essentieel om te kunnen blijven investeren en groeien. Leasing is mogelijk tot 100% van de aanschafwaarde. Uw aflossingsverplichtingen lopen recht evenredig met uw cashflow. Bovendien kan het u belastingvoordeel opleveren.

Wat is leasing?

Wat is leasing? De betekenis van leasing is als volgt: het financieren van kapitaalgoederen. Het is een vorm van krediet. U least een kapitaalgoed van de leasemaatschappij tegen een vooraf vastgestelde vergoeding per maand en gedurende een vooraf vastgestelde periode. U wordt direct eigenaar van het kapitaalgoed of u heeft aan het einde van het contract de mogelijkheid tot aankoop van het goed.

In Nederland staat leasing als financieringsvorm qua volume op de tweede plaats in het bedrijfsleven. Maar liefst driekwart van alle leasing wordt gedaan door het mkb. Met recht is leasing een financieringsvorm waar u niet om heen kunt.

Wat kunt u leasen?

Zakelijk kunt u tegenwoordig een veelheid aan kapitaalgoederen leasen. Denk hierbij aan:

Vormen van leasing

De twee belangrijkste vormen van leasing zijn:

Wat kost leasing?

Financial lease is goedkoper dan operational lease. Laatstgenoemde is duurder omdat de leasemaatschappij meer risico loopt. Operational lease is daarom ook duurder dan een traditionele lening bij de bank. Daar krijg je echter ook iets voor terug: gemak en minder risico.

Wat kunt u leasen?

Toegevoegde waarde Xolv Finance

Meer weten?