Solide aanvraag
is essentieel

Vastgoedfinanciering

In de vastgoedmarkt is er veel veranderd in de loop der jaren. Zo hebben grootbanken zich grotendeels teruggetrokken en zijn er veel nieuwe mogelijkheden ontstaan voor alternatieve financiering bij vastgoedfinanciers. Een succesvolle financiering valt en staat met een goed geschreven aanvraag.

Wat is een vastgoed financiering?

Vastgoedfinanciering, oftewel onroerendgoedfinanciering, is in dit geval het financieren van een bedrijfspand, kantoor, hal of verhuurde woning. We hebben het hier uitdrukkelijk niet over een “hypotheek” voor een woning voor eigen gebruik.

Als we spreken over vastgoedfinanciering moeten we direct onderscheid maken tussen twee vormen:

 • Commercieel vastgoed financieren
  Commercieel vastgoed zijn meestal woningen of appartementen bestemd voor de verhuur (het zogenaamde residentieel vastgoed). Bedrijfspanden die aan derden verhuurd worden vallen hier ook onder. De Nederlandse commerciële vastgoedmarkt kenmerkt zich door een redelijk groot aantal gespecialiseerde vastgoedfinanciers, zeker nadat de grootbanken zich grotendeels uit dit segment hebben teruggetrokken als gevolg van de strenge Basel III- en Basel IV normen. Lees hier meer over Basel IV.

  Bij deze vorm van vastgoedfinanciering zijn twee zaken belangrijk:

  • Waarde van het onderpand
  • Financiële gegoedheid van de huurder

   Bij bedrijfspanden is met name dat laatste belangrijk. Bij residentieel vastgoed wordt daarentegen de nadruk gelegd op de verhouding tussen de hoogte van de financiering en de marktwaarde van het object, de ‘loan to value’ of LTV. U dient als investeerder een eigen financiële inbreng te doen. Een beleggingspand kopen zonder eigen middelen is niet mogelijk. De maximale Loan To Value bedraagt op dit moment ongeveer 85%. Dit betekent dat u, als u een pand wenst te kopen voor een totale koopsom van € 1.000.000, zelf € 150.000 moet inbrengen. De maximale looptijd van een aangeboden vastgoedfinanciering bedraagt voor residentieel vastgoed soms wel 30 jaar, waarbij deze voor bedrijfspanden vaak niet verder gaat dan 20 jaar. De rentekosten zijn afhankelijk van de Loan To Value. Hoe hoger deze is hoe hoger de rente.

 • Vastgoed financieren voor eigen gebruik
  De financiering van vastgoed voor eigen gebruik, zoals een bedrijfspand voor een productiebedrijf of een kantoorpand voor een ICT-bedrijf, is een totaal ander verhaal. Een bedrijfspand dat vanuit de holding van de ondernemer wordt verhuurd aan de werkmaatschappij valt hier ook onder. Bij deze vorm van vastgoedfinanciering is de betalingscapaciteit, oftewel de cashflow van het bedrijf het allerbelangrijkste. De geldverstrekker zal met name beoordelen of de koper en gebruiker van het pand in staat is om de rente- en aflossingsverplichtingen van de lening voor langere termijn op te brengen.

  Deze vorm van vastgoedfinanciering wordt altijd bekeken in samenhang met de rest van de financiering van de onderneming. Financiering van vastgoed voor eigen gebruik is daardoor van oudsher het speelveld van algemene banken. Toch begeven zich ook steeds meer nieuwe spelers op deze markt. Denk hierbij aan crowdfunders, direct lenders en peer-to-peer platforms die investeerders (uitleners) rechtstreeks koppelen aan ondernemers (leners).

Toegevoegde waarde Xolv Finance

Beide hierboven genoemde vormen van vastgoedfinanciering vergen een solide kennis van de markt. Wij van Xolv Finance weten als geen ander wat de mogelijkheden zijn, wat de verstrekkers van financieringen aan voorwaarden hebben én hoe een aanvraag dusdanig wordt geschreven dat de verstrekker akkoord gaat.

Meer weten?