Professionele
begeleiding is noodzaak

Overnamefinanciering

Een onderneming kopen, of het nu de eerste keer is of een vervolginvestering betreft, is altijd een bijzonder traject. Behalve de rationele aspecten als jaarcijfers, begrotingen en personeel spelen emotionele aspecten ook een rol. Goede en gespecialiseerde begeleiding bij een overnamefinanciering is daarom van essentieel belang.

Een onderneming verkopen is vaak een emotioneel proces

De verkoper wil verkopen en de (potentiële) koper wil kopen. Het lijkt zo eenvoudig, maar dat is het vaak niet. De verkoper wil weliswaar de onderneming verkopen en heeft daar meestal ook een professioneel adviseur voor ingeschakeld, maar is vaak emotioneel nog helemaal niet zo ver. 

Intentieovereenkomst tot overname

Een overnameproces begint met een intentie om te (ver)kopen. Het proces wat volgt, duurt lang. Vaak pas na maanden van gesprekken en onderhandelingen ligt er dan toch een (voorlopige) koopovereenkomst op tafel. Deze overeenkomst wordt de Letter of Intent (LOI) genoemd. In deze intentieovereenkomst staan de hoofdpunten van de koop- en verkoop van de onderneming vermeld. Denk hierbij aan zaken als:

Meestal wordt er in de intentieovereenkomst ook een financieringsbeding opgenomen. Dit is een ontbindende voorwaarde voor het verkrijgen van de benodigde financiering door de koper. Het is essentieel te weten met wie u de onderhandelingen aangaat. Neem hier echt ruim voldoende tijd voor. De klantacceptatie (Know Your Customer) neemt bij veel financiers veel tijd in beslag.

Goodwill betalen bij overname

De financiering van een overname is totaal anders dan overige financieringsvraagstukken. Meestal zijn er grote bedragen mee gemoeid en betreft het niet alleen de aankoop van activa maar dient er ook goodwill betaald te worden. Daarbij speelt de bestaande werkkapitaalfinanciering van het over te nemen bedrijf ook een rol.

Toegevoegde waarde Xolv Finance

Het is belangrijk de do’s en dont’s bij een overnamefinanciering goed te kennen. Wij becijferen de ideale verhouding tussen eigen inbreng en vreemd vermogen of, wanneer het noodzakelijk is, het later betalen van een deel van de koopsom. Wij beschikken over een groot netwerk van banken, gespecialiseerde financiers en investeerders. U kunt ons niet alleen inschakelen voor het adviseren en realiseren van de ideale financieringsstructuur maar ook voor de begeleiding van het overnameproces zelf. Waar nodig maken we gebruik van advocaten of notarissen uit ons netwerk. We maken vooraf heldere afspraken met u over de wijze van beloning zodat uit niet voor verrassingen komt te staan.

Adviesgesprek?