4 vormen van alternatieve financiering

Tot zo’n beetje het begin van deze eeuw was het gebruikelijk voor een onderneming om voor haar kredietbehoefte aan te kloppen bij de bank waar zij ook haar betalingsverkeer had ondergebracht. Inmiddels is dit wel anders en zijn er vele andere manieren om aan financiering te komen. In dit artikel geven we een overzicht van de vier meest bekende vormen van alternatieve financiering.

Bancaire kredietverlening versus alternatieve financiering

Twintig jaar geleden waren er weinig alternatieven  of ze stelden nog niet veel voor. Ging het om een bijzondere kredietvraag dan had de bank daarvoor haar eigen gespecialiseerde dochterondernemingen. Denk aan vastgoedfinanciering en leasing. Inmiddels zijn we twee economische crisissen verder en zijn banken terughoudend in het verstrekken van kredieten. Dit komt niet alleen door de verliezen die ze op de kredietportefeuilles geleden hebben, maar ook door de sterk toegenomen wet- en regelgeving.

Deze ontwikkeling én de toegenomen automatiseringsgraad van het bedrijfsleven heeft veel alternatieve financiers doen opstaan. Hoewel het overgrote deel van de zakelijke financiering in Nederland nog afkomstig is van de banken, groeit de kredietverlening door alternatieve financiers sterk. Het woord alternatief is inmiddels niet meer terecht aangezien deze markt inmiddels behoorlijk volwassen is geworden. We blijven de term hier toch gebruiken om het onderscheid met de bancaire kredietverlening te maken. Alternatieve financiering zien we dan als iedere zakelijke financiering zonder tussenkomst van een bank. We sommen hierbij de meest bekende vormen op:

 1. Crowdfunding
  Dit is een vorm van financiering via een online platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. De ondernemer pitcht zijn bedrijf met een kort profiel en legt uit waarvoor de gevraagde financiering nodig is. Ook geeft de ondernemer in het profiel aan wat voor zekerheden beschikbaar zijn en wat het rentepercentage is. Particuliere en zakelijke beleggers kunnen inschrijven op de aanvraag en wanneer deze ’vol‘ is, stelt het platform het gevraagde krediet beschikbaar. Het verdienmodel van het platform is een kosten- en beheersvergoeding. Je kunt een crowdfundingcampagne starten voor bedragen vanaf € 25.000 tot enkele miljoenen. We zien een ontwikkeling  dat ondernemers dit product steeds vaker inzetten voor vastgoedfinanciering.
 2. Direct lending
  Hierbij verstrekken kapitaalkrachtige partijen rechtstreeks financiering aan bedrijven. Meestal werken ze samen en stellen ze de leningen via een fonds beschikbaar. Groot voordeel is de snelheid van het proces, de soepele voorwaarden en het feit dat deze partijen weinig of geen zekerheden vragen. Hiermee is deze vorm vooral geschikt voor wat grotere bedrijven die al langer bestaan. De rentekosten zijn doorgaans hoger dan die van een bancaire financiering.
 3. Fintech financieringen
  Dit is een verzameling van startups die via een online platform met behulp van een geautomatiseerd proces kredieten verstrekken. Hierbij maken ze gebruik van slimme technologieën zoals algoritmes waarmee ze risico’s in kaart brengen. Doordat het hele aanvraag- en verstrekkingsproces online plaatsvindt, is de doorlooptijd van het proces erg kort, vaak maar enkele dagen, en zijn de kosten beperkt. Ook hier spelen zekerheden een ondergeschikte rol omdat ze met name de cashflow van de onderneming beoordelen. Fintech financieringen zijn geschikt voor kleinere en grotere bedrijven zolang deze maar minimaal 3 jaar bestaan.
 4. American Factoring of het verkopen van facturen
  Factoring bestaat al heel lang, maar de laatste jaren zijn er steeds meer partijen opgestaan die niet alleen de hele debiteurenportefeuille van een bedrijf financieren, maar ook bereid zijn slechts één of enkele facturen of debiteuren te financieren. Je zou deze vorm ook onder het kopje ’Fintech‘ kunnen scharen, omdat het hele proces ook vergaand geautomatiseerd is. Na de koop van de vordering maakt de financier namelijk al binnen enkele dagen het geld over. De reden waarom we deze groep financiers apart benoemen is het feit dat ze niet zozeer naar de financiële positie van facturerende onderneming kijken, maar juist naar die van de afnemer. Niet de cashflow van de onderneming is daarom belangrijk, maar de zekerheid: de verkochte vordering.

Verder zijn er nog alternatieve financiers die zich middels een online platform bezighouden met leasing van bedrijfsmiddelen of zelfs vastgoed. Waar de Nederlandse financieringsmarkt 20 jaar geleden juist erg overzichtelijk was, is het nu een interessante mix van vele tientallen aanbieders met ieder hun voor- en nadelen.

Meer weten?

Bent u benieuwd welke vorm van financiering het meest geschikt is voor uw onderneming? Xolv Finance is u van dienst bij het in kaart brengen van de partijen die voor uw situatie de optimale oplossing bieden. Neem contact op met een van onze specialisten en we helpen u graag verder!

Meer weten? Neem contact op.

Gepubliceerd op 22/06/2021