Brexit: a never-ending story… Maar wel voor u?

Het was alweer even geleden, maar we ontkomen er niet aan: een update over de Brexit. We lijken af te stevenen op een no-deal-Brexit. En dat is voor Nederlandse bedrijven veelal ongunstig, zoals u in deze blog kunt lezen.

Wel de lusten, niet de lasten

De Britten zijn en blijven eigengereid. Dat waren ze al voor het ontstaan van de Europese Unie, terwijl ze tijdens hun lidmaatschap van de EU tal van uitzonderingsregels hadden. En ook na hun vertrek zullen ze tegendraads blijven. Zeg tegen een Brit dat we met z’n allen rechts gaan rijden en je weet eigenlijk al dat zij liever aan de linkerkant van de weg gaan cruisen.

Al in de zomer van 2016 hebben de Britten tijdens een referendum voor een Brexit gekozen. Sindsdien proberen ze hun huid zo duur mogelijk te verkopen richting de Europese Unie. Nu – ruim vier jaar, de officiële scheiding (in januari 2020) en een coronacrisis later – komen ze erachter dat ze min of meer geïsoleerd op een eiland wonen en dat ze nu met een grotere macht moeten onderhandelen. Alleen. Daarbij willen de Britten gebruik blijven maken van alle voordelen en lusten die de EU biedt. Maar de lasten dragen? No, thank you.

Gevolgen voor Britten

De lange onderhandelingen duren dus al jaren. Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft nog tot 1 januari 2021 om tot een definitieve handelsovereenkomst met de EU te komen. Omdat daarvoor nog veel geregeld moet worden, wil de EU het liefst alles voor 31 oktober uit onderhandeld hebben. Een no-deal-Brexit, waarbij er dus geen speciale handelsovereenkomst komt tussen de EU en het VK, komt steeds dichterbij. Ondanks enige flexibiliteit vanuit de EU blijven Boris Johnson en zijn regering volharden in hun standpunten, waaraan de EU niet wil voldoen.

Het hele traject heeft vooralsnog met name voor Groot-Brittannië zelf grote nadelige gevolgen gehad. Die gevolgen zullen alleen maar groter worden in het geval van een no-deal-Brexit. Internationale bedrijven trekken al massaal weg uit het VK naar het Europese vasteland. De werkeloosheid neemt fors toe, terwijl het aantal faillissementen al langere tijd fors hoger ligt dan het gemiddelde in Europa. Ook is het pond in waarde gedaald en krimpt de economie met maar liefst 20%. De situatie rondom Covid-19 heeft dit allemaal nog eens versterkt.

Forse impact op Nederlandse bedrijven

Mocht het daadwerkelijk tot een no-deal-Brexit komen, dan heeft dit onherroepelijk impact op de Nederlandse economie. In grote mate is de export van Nederlandse producten afhankelijk van Groot-Brittannië. Dat betekent dat bedrijven die veel exporteren naar Groot-Brittannië rekening moeten houden met een terugval van de omzet naar dit land. Het zal simpelweg meer tijd, energie en geld vergen om naar Groot-Brittannië te exporteren.

Ook moet rekening gehouden worden met een hoger risicoprofiel bij afnemers in Groot-Brittannië. Daarom drukken we u op het hart om nieuwe Britse afnemers goed te toetsen op kredietwaardigheid, bestaande Britse klanten op kredietwaardigheid te monitoren en uw eigen afnemers te verzekeren tegen faillissementsrisico. De laatste jaren hebben tal van Britse bedrijven al een kredietverzekering afgesloten voor hun binnenlandse afnemers. Bent u exporteur naar Groot-Brittannië? Dan raden we met klem aan om uw debiteurenrisico’s af te dekken. Want de Brexit mag dan een never ending story zijn, de handel met de Britten kan zomaar wél ineens afgelopen zijn…

Meer weten? Neem contact op.

Gepubliceerd op 25/10/2020