Het bankloket is dicht, maar Xolv kent een omweg

Veel ondernemers met financieringsbehoefte staan in deze tijd voor een gesloten bankloket. Hoe hard u ook klopt, er wordt niet opengedaan. Zo’n driekwart van de kredietaanvragen wordt momenteel afgewezen. Maar geen paniek: Xolv kent een omleiding en wijst u graag de weg.

Bankbeloftes

Laten we eerst nog even tien maanden terug in de tijd gaan. Het is de begin van de coronacrisis, het tweede kwartaal van 2020 is net aangebroken. De angst en de onzekerheid in Nederland zijn groot. Wat gaat dit virus met ons doen, vragen we ons af. Niet alleen op het gebied van gezondheid, maar ook op economisch vlak. Gelukkig zijn er de banken. Veel bankiers spreken al snel de verwachting dat ze als redder van het Nederlandse bedrijfsleven gaan optreden. Dit in tegenstelling tot de vorige economische crisis, waarvan ze juist een van de aanjagers waren.

De gedachte was dat de banken en masse het MKB zouden ondersteunen. Bijvoorbeeld met uitstel van rente en aflossingen van bestaande leningen. Met nieuwe kredieten zou kwistig gestrooid worden. Dit zou allemaal – in vorm van aanvullende garanties – mogelijk worden gemaakt door onze gulle overheid. Daardoor zou het risico voor het bankwezen beperkt zou blijven.

Valse hoop

Terug naar het heden. Het is februari 2021 en van bovenstaande verwachtingen is weinig terechtgekomen. Zeker, in het begin van de crisis waren de bankiers nog wel eens bereid uitstel te verlenen. Ook werden nog – met enige moeite, dat wel – nieuwe, vaak staatsgegarandeerde BMKB-C-kredieten verstrekt. Dit werd gedaan vanuit de aanname dat de coronacrisis snel voorbij zou zijn.

Dat bleek niet zo te zijn. Vanaf het moment dat we met z’n allen afstevenden op de tweede landelijke lockdown, werd er hard op de rem getrapt. Gevoed door een nog grotere onzekerheid over de nabije toekomst werden de kredietcomités van de banken steeds kritischer. Momenteel wordt aan bedrijven nog altijd gevraagd steeds meer informatie aan te leveren. Wachttijden worden almaar langer en afwijzingen zijn aan de orde van de dag.

Zo kunt u wél financiering aantrekken

Herkent u zich in bovenstaande situatieschets? Geen zorgen! Ook in deze tijd is het mogelijk om extra financiering aan te trekken, mits je weet hoe. De adviseurs van Xolv hebben tientallen jaren ervaring op dit gebied en kennen de omweg vanaf het gesloten bankloket. Wij weten als geen ander welke informatie de bank nodig heeft en hoe die gepresenteerd moet worden. Denk hierbij aan de solvabiliteitsratio, de quick ratio en current ratio en cashflow.

We helpen ondernemers in de zoektocht naar de juiste financiering, wat de reden voor die financiering ook is. Het kan bijvoorbeeld gaan om uitgestelde betaling aan de belastingdienst, import van voorraden uit verre landen, afnemers die door de crisis later betalen of die zo noodzakelijke investering in bedrijfsmiddelen. Bij complexe financieringsvraagstukken stellen we een beknopt financieringsmemorandum op waarin de aanvraag helder uiteengezet wordt. Wij kijken daarbij ook verder dan het traditionele bankcircuit en kennen de weg naar alternatieve financiers, zoals direct lenders en andere fintechs. Verder onderhandelen wij namens u over de voorwaarden en condities van de financiering en houden we desgewenst ook na het verstrekken ervan een vinger aan de pols.

Zo loodsen we met Xolv Finance ondernemers veilig door de crisis!

Meer weten? Neem contact op.

Gepubliceerd op 17/02/2021