Hoe financier ik mijn werkkapitaal?

Xolv wordt regelmatig geconfronteerd met vragen van producerende en voorraadhoudende ondernemingen, die moeite hebben om in hun werkkapitaal te voorzien. Debet hieraan zijn onder andere de terugtrekkende bewegingen van de grootbanken en het in sneltreinvaart afgenomen aanbod van het reguliere rekening-courantkrediet.

Daarnaast ondervinden ondernemingen die hun goederen laten produceren in bijvoorbeeld het Verre Oosten nog een extra uitdaging bij het verkopen of distribueren van deze goederen in West-Europa.

Inkoopfinanciering

Bij deze laatste groep ontstaat de kredietbehoefte al bij het plaatsen van de productieorder bij de leverancier. Deze wil vaak een gehele of gedeeltelijke betaling, soms een garantie. Inkoop- of transactiefinanciering is bij banken sinds de financiële crisis geen vanzelfsprekendheid meer. In veel gevallen is er dus sprake van een onbalans in de relatie met de traditionele financier.

Om zekerheid van afname en betaling te krijgen, maakt de producent vaak gebruik van documentair incasso, bijvoorbeeld “Cash Against Documents”. Dit geeft hem een grote mate van zekerheid. Zodra de importeur aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ontvangt hij de documenten en gaat de inkoop- of transactiefinanciering over in een voorraadfinanciering. Zodra de goederen zijn ingeklaard en in de weken daarna uitgeleverd en gefactureerd worden, komt er een debiteurenfinanciering in de plaats van de voorraadfinanciering.

Order to cash

Idealiter zou het gehele financieringsproces een vloeiend proces moeten zijn. Dit vraagt om goed inzicht in het volledige order-to-cash proces, van het opbouwen van de orderportefeuille, het inkoop- en productieproces, tot aan de uitlevering van de goederen aan de eindklant. Zowel de financieringsbehoefte (op verschillende tijdstippen) als de risico’s in dit proces, moeten goed in beeld te zijn.

Voor het structureren van een sluitende financiering, waarmee een zekere financiële toekomst gecreëerd kan worden, heeft Xolv prima mogelijkheden. De traditionele weg naar de bank, is in onze optiek niet altijd de betere. Vaak worden zekerheden, voorwaarden en condities aan elkaar geknoopt en ontstaat er een grote afhankelijkheid van de bank, inclusief haar factoring- en/of leasingdochter.

Optimale financieringsmix

Xolv wil uw onafhankelijkheid zoveel als mogelijk waarborgen. Wij selecteren en combineren daarom gespecialiseerde financiers en financieringsmogelijkheden met als doel een optimale financieringsmix samen te stellen. Dit leidt in de regel tot minder kwetsbaarheid en maakt de onderlinge vervangbaarheid van de verschillende componenten van de financiering groter in vergelijking met een bancaire mantelfaciliteit.

Bijkomend voordeel is dat op de kosten van de financiering, valutarisico’s en documentenverkeer goede besparingen zijn te realiseren.

Oplossing voor de groothandel in sportartikelen – FGHS

Begin 2016 is Xolv een samenwerking aangegaan met de FGHS, de brancheorganisatie van fabrikanten en groothandelaren van sportartikelen en sportkleding. Ook onder de FGHS-leden speelt de financiering van het werkkapitaal een essentiële rol.

Xolv heeft voor de FGHS-leden een speciaal arrangement samengesteld om het order-to-cash proces optimaal in te richten en een voorspelbare financiële toekomst te kunnen structureren. Dit arrangement bevat buitengewoon concurrerende voorwaarden en condities. Hieronder vallen o.a de orderdekking, kredietverzekering, inkoop- en transactiefinanciering, voorraad- en debiteurenfinanciering en het afdekken van valutarisico’s.

Wilt u ook minder afhankelijk van uw bank opereren en een voorspelbare financiële toekomst tegemoet gaan? Neem dan contact op met Xolv, David Prommersberger – david@xolv.nl

Meer weten? Neem contact op.

Gepubliceerd op 20/04/2016