Storten Green Deals ons land in een recessie?

Milieumaatregelen als de Green Deal zijn nodig om op de lange termijn een duurzame samenleving te realiseren. Maar soms lijken deze regelingen niet parallel te lopen met de economische ontwikkeling. Hoe krijgen we de Nederlandse economie groen zonder dat we onszelf in een recessie storten?

De Nederlandse overheid is in 2011 begonnen met de Green Deal-aanpak. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Dankzij heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Bijdrage aan economische groei

De overheid stimuleert zo bedrijven om duurzame ideeën uit werken en in de praktijk te brengen. Met deze steun kunnen ondernemers hun concurrentiepositie verstevigen, de export laten groeien en zo bijdragen aan de (groene) economische groei. Het voordeel als je hier vroegtijdig mee begint, is dat je een enorme voorsprong creëert op je buitenlandse concurrenten. In 2019 waren er al 227 Green Deals afgesloten met meer dan 1.300 partijen, zoals op de kaart te zien is. Al deze initiatieven moeten andere bedrijven inspireren om ook Green Deals te initiëren.

Forse investeringen

De scheepvaart is een van de sectoren die graag zijn duurzame steentje wil bijdragen. Al een aantal jaren probeert men de ouderwetse, milieuonvriendelijke stookolie te vervangen door minder schadelijke brandstoffen, waaronder gasolie. Dit betekent wel dat er op schepen forse investeringen gedaan moeten worden. Investeringen die gefinancierd én terugverdiend moeten worden. Dat de minder milieuschadelijke brandstoffen bovendien duurder zijn, helpt daarbij niet.

Grotere debiteurenrisico’s

Het betekent dat leveranciers te maken krijgen met grotere debiteurenrisico’s, omdat de debiteurensaldo’s fors stijgen. Deze moeten vaak ook voorgefinancierd worden. Banken zijn hier doorgaans wel toe bereid, mits deze risico’s verzekerd zijn.

Wel of geen recessie?

Green deals en milieumaatregelen hebben dus een forse impact op de economie, de bedrijfsvoering en de bedrijfsrisico’s. Met het oog daarop wordt het nog belangrijker om deze risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Indien de risico’s goed afgedekt zi jn zullen financiers makkelijker financieren. En dan voorkomen we dat Green Deals ons land in een recessie storten.

Xolv heeft reeds een aantal bedrijven geholpen met de kredietverzekering en/of de financiering van deze debiteurenvorderingen bij Green Deals. Ook uw onderneming helpen we graag bij het vinden van passende oplossingen, zodat we Nederland samen een stukje duurzamer maken.

Bron: Greendeals

Meer weten? Neem contact op.

Gepubliceerd op 22/01/2020