Wat is werkkapitaal en hoe berekent u het?

Iedere gezonde organisatie is in het bezit van werkkapitaal. Maar wanneer uw bedrijf (te) veel geld in kas heeft, is dat niet per se goed. Door het werkkapitaal te berekenen ontdekt u hoeveel financiële speelruimte u heeft om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te hoeven boren. In dit artikel vertellen we u meer over werkkapitaal en hoe u deze kunt berekenen om uw bedrijf financieel gezond te houden.

Wat is werkkapitaal?

Het werkkapitaal, ook wel nettobedrijfskapitaal genoemd, is de portemonnee van een bedrijf. Een gezond werkkapitaal is van belang om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen. Dit betekent dat er voldoende werkkapitaal moet zijn om bijvoorbeeld voorraden op peil te houden, werknemers uit te betalen en facturen aan leveranciers te voldoen. Een definitie van werkkapitaal is:.

werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden).

Waarom is werkkapitaal belangrijk?

Al staat uw bedrijf er op papier misschien goed voor, wanneer er geen cash beschikbaar is voor korte-termijn uitgaven kan dit zelfs tot faillissement leiden. Werkkapitaal is namelijk geld dat u niets oplevert. Het staat niet op de bank, zodat u er geen rente over ontvangt en u kunt het ook niet investeren in groei. Werkkapitaal ‘kost’ daarmee geld. Kortom, het gaat om cashflow die op korte termijn een bedrijf draaiende houdt. Het is de kunst om een balans te vinden tussen het verbeteren van deze cashflow en het optimaliseren van het werkkapitaal. Een bank zal dan ook altijd het werkkapitaal checken voordat ze een bedrijf een lening geeft. Daarnaast gaat ze nog heel wat andere zaken na, maar het werkkapitaal, oftewel netto werkkapitaal is zeker een van de belangrijkste!

Hoe verbetert u het werkkapitaal?

Er zijn verschillende manieren om uw werkkapitaal positief te beïnvloeden. Door het betaalgedrag van nieuwe klanten te analyseren kan uw organisatie zich beschermen tegen klanten die te laat betalen. Ook kunt u afspraken maken met uw klanten om de betaaltermijnen terug te brengen. Aan de andere kant kunt u proberen uw leveranciers later te betalen. Gebruik de gehele betaaltermijn, en betaal facturen niet eerder dan nodig. Tot slot is het afstemmen van de voorraad met de verkoop ook gunstig voor de werkkapitaalpositie. Minder voorraad betekent minder liquide middelen die vastzitten in het magazijn.

Zo berekent u het werkkapitaal

Om het werkkapitaal van uw bedrijf te berekenen zijn drie factoren nodig: de vlottende activa, de liquide middelen en de vlottende passiva. Onder de vlottende activa vallen debiteuren, voorraden en overige vorderingen. De term liquide middelen is een verzamelnaam voor het totaalbedrag aan geld dat een bedrijf bezit, zowel op de bankrekening als in de kas. De kortlopende schulden en kort vreemd vermogen vallen onder de vlottende passiva. De vlottende activa telt u op bij de liquide middelen, waarna u de vlottende passiva hiervan aftrekt. Het resultaat van deze som is het netto werkkapitaal van het bedrijf.

Werkkapitaal berekenen: formule voor korte termijn

Wilt u het werkkapitaal berekenen op korte termijn dan is de formule als volgt:

Werkkapitaal = vlottende activa – kortlopende schulden

Het werkkapitaal berekent u door de vlottende activa te verminderen met de kortlopende schulden.

Werkkapitaal berekenen: formule voor lange termijn

Voor het berekenen van het werkkapitaal op lange termijn gebruikt u de volgende formule:

Werkkapitaal = eigen vermogen + voorzieningen + langlopende schulden – vaste activa

Het werkkapitaal berekent u door het eigen vermogen, de voorzieningen en de langlopende schulden te verminderen met de vaste activa.

Benieuwd wat Xolv kan betekenen voor het optimaliseren van uw werkkapitaal? Wij geven u graag advies!

Meer weten? Neem contact op.

Gepubliceerd op 07/04/2021